YourName
دفتر ماده 33 خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز

دفتر ماده 33 خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز

راه اندازی دفتر ماده 33 خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز در منطقه 1

پس از انجام برون سپاری خدمات الکترونیک شهری توسط شهرداری شیراز، دفاتر خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز موسوم به دفاتر ماده 33 در شیراز راه اندازی شده است و این دفتر نیز فعالیت خود را در منطقه یک شهرداری شیراز آغاز نمود.

دفتر ماده 33

شهروندان شیرازی برای انجام انواع خدمات مربوط به ساختمان شامل موارد زیر می توانند به این دفتر مراجعه نمایند:

خدمات طراحی و مهندسی

·         محاسبه سازه (تهیه دفترچه محاسباتی سازه)

·         طراحی معماری ساختمان

·         طراحی تاسیسات ساختمان

·         اجرای ساختمان

·         نظارت سازه

·         نظارت معماری

·         نظارت تاسیسات

·         نقشه برداری

·         نقشه کشی

تلگرام دفتر ماده 33

خدمات شهرسازی

·         کارشناسی بازدید ساختمان

·         صدور پروانه ساختمان

·         صدور گواهی پایان کار ساختمان

·         صدور گواهی عدم خلاف

·         ثبت درخواست

·         اعلام ضابطه

·         پاسخ استعلام (بانک، دفتر اسناد رسمی، ادارات، صنفی، اتحادیه ها، مفاصاحساب، دفترخانه)

۱ نظر
لیست دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری شیراز

لیست دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری شیراز

در این مطلب می توانید لیست دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری شیراز را مشاهده نمایید.

دفاتر خدمات شهرداری شیراز یا همان دفاتر ماده 33، دفاتری هستند که خدمات مهندسی شهرسازی شیراز را به شهروندان ارائه می نمایند.

خدمات دفاتر پیشخوان شهرداری عبارتند از:

·        پاسخ استعلام (بانک، دفاتر اسناد رسمی، ادارات)

·        صدور پروانه ساختمانی (احداث بنا، تجدید بنا، توسعه بنا)

·        گواهی پایان کار ساختمان

·        گواهی وضعیت بنا

·        گواهی عدم خلاف

·        نقشه برداری

·        کارشناسی بازدید

·        اعلام ضابطه

·        تغییر کاربری

·        تفکیک زمین

به دلیل تغییرات زیاد در آدرس دفاتر خدمات شهرداری، جهت مشاهده لیست به روز کلیک کنید.

۰ نظر

لیست دفاتر ماده 33 شیراز

مشاهده لیست دفاتر ماده 33 شهرداری شیراز

شهرداری شیراز پس از برون سپاری خدمات مهندسی شهرسازی خود به دفاتر ماده 33، لیست این دفاتر را مشخص نموده است.

به علت تغییرات زیاد در آدرس دفاتر، برای مشاهده جدول به روز کلیک کنید

دفتر ماده 33تلگرام دفتر ماده 33

۰ نظر

نحوه ثبت نام دفتر ماده 33 شیراز

آشنایی با نحوه ثبت نام دفتر ماده 33 شهرداری شیراز

افراد و دفاتر واجد شرایط ثبت نام دفاتر ماده 33 عبارتند از:

الف) دفاتر مهندسی طراحی ساختمان موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان

ب) مهندسین مشاور شهرسازی و معماری دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

ج) دفاتر پیشخوان شریک دفتر مهندسی طراحی ساختمان (با ارائه تعهد نامه محضری)

کلیه مسئولین دفاتر ردیف های الف، ب و ج که حسب آیین نامه و شیوه نامه اجرایی مصوب واجد شرایط می باشند می توانند از طریق آدرس shirazbs.ir اقدام به ثبت نام نمایند.

دفتر ماده 33


تلگرام دفتر ماده 33

۰ نظر

دفتر ماده 33 خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز

خدمات مهندسی، نقشه برداری، صدور پروانه، پایان کار، کارشناسی بازدید، عدم خلاف، استعلام، اعلام ضابطه، ثبت درخواست