در دوازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مهندس حیدر اسکندرپور با ۱۳ رأی قاطع اعضای شورای پنجم به عنوان شهردار جدید شیراز انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، حیدر اسکندرپور، محمد‌رضا حسن‌پور، سید احمد موسوی و نادر طیبی چهار گزینه نهایی شورا برای سمت شهردار بود که در جلسه علنی روز یکشنبه 16 مهرماه، مهندس حیدر اسکندرپور با رأی موافق 13 عضو شورا برای این سمت انتخاب شد.

پیش از این مهندس عبدالحمید معافیان با رأی قاطع و بدون مخالف اعضای شورای پنجم به عنوان شهردار شیراز انتخاب شده بود که به دلیل بازنشستگی از سوی وزارت کشور تائید نشد.

در این جلسه، رییس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: شورای پنجم با در نظر گرفتن تمام جوانب و امور در فضایی کاملاً دموکراتیک از بین 26 گزینه، عبدالحمید معافیان را به اتفاق آرا به عنوان شهردار کلانشهر شیراز انتخاب کرد که با استناد به نامه ارسالی وزارت کشور مبنی بر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، این انتخاب به مرحله ابلاغ حکم رسمی نرسید.

سید احمدرضا دستغیب ضمن اشاره به گذشت 50 روز از زمان قانونی اداره شهرداری توسط سرپرست و ضرورت ایجاد شرایط ثابت و مشخص برای مجموعه بزرگ شهرداری و اداره شهر، اظهار داشت: از میان چهارگزینه نهایی، مهندس حیدر اسکندرپور با رأی قاطع 13 نفر عضو، به عنوان شهردار منتخب شورای شهر شیراز به وزارت کشور معرفی شد.


سوابق شهردار جدید شیراز

مهندس حیدر اسکندرپور پیش تر دارای مسئولیت های زیر بوده اند:

  •     فرماندار شیراز
  •     مشاور استاندار فارس
  •     معاون سازمان ثبت احوال کشور
  •     شهردار شهر کازرون
  •     شهردار شهر بوشهر

تلگرام دفتر ماده 33