آغاز به کار دفتر فنی مهندسی شیراز

دفتر شماره 3109 مهندس میرزایی که همزمان خدمات مهندسی و خدمات شهرداری را ارائه می دهد، فعالیت خود را آغاز نمود.

خدمات مهندسی قابل ارائه در این دفتر مهندسی عبارتند از:

·        طراحی

o       طراحی معماری

o       محاسبات سازه

o       طراحی تاسیسات

·        نظارت

o       نظارت معماری

o       نظارت سازه

o       نظارت تاسیسات

o       نظارت نقشه برداری

·        اجرا

o       اجرای سازه های بتنی

o       اجرای سازه های فلزی

o       اجرای سازه های بنایی (آجری)

·        مقاوم سازی

·        دکوراسیون داخلی و خارجی

·        محوطه سازی

·        نقشه برداری

 تلگرام دفتر ماده 33

خدمات شهرداری قابل ارائه در این دفتر ماده 33 نیز عبارتند از:

·        ثبت درخواست

·        پاسخ استعلام (ادارات، بانک، دفترخانه ...)

·        صدور پروانه ساختمانی

·        صدور گواهی پایانکار

·        صدور گواهی عدم خلاف

·        نقشه برداری

·        کارشناسی بازدید

آدرس دفتر ماده 33 : ابتدای بلوار قدوسی شرقی از سمت زرهی، روبروی درب پادگان، جنب آموزشگاه کنکور برتر، دفتر مهندس میرزایی

دفتر فنی مهندسی شیراز